The mills are alive… – 173/365

The mills are alive… – 173/365

Die windmolens. Ik vind dat mooi. Een baken in het landschap.
Ze wuiven me uit als we ergens naartoe rijden en als we weer naar huis komen staan ze in de verte te zwieren van ‘Je bent er bijna’.

108 meter hoog torenen ze boven ons uit en molenwiekend produceren ze groene energie voor 14.000 gezinnen.
The mills are alive with the sound of music!